Izdvajamo za Vas iz stučne literature
Izdvajamo za Vas iz časopisa Biochemia Medica

Koncentracije IL8 i IL16 kao indikatori kvalitete uzoraka seruma i plazme

Kofanova O, Henry E, Quesada RA, Bulla A, Navarro Linares H, Lescuyer P, Shea K, Stone M, Tybring G, Bellora C, Betsou F. IL8 and IL16 levels indicate serum and plasma quality. Clin Chem Lab Med 2018; 56(7):1054-1062. (originalni članak)


Za uzorke seruma i plazme neki od najkritičnijih predanalitičkih čimbenika su vrsta spremnika za uzorkovanje te vrijeme proteklo od uzorkovanja do centrifugiranja, te temperatura na kojoj su uzorci bili pohranjeni prije centrifugiranja. Za uzorke za koje nisu poznati ovi predanalitički čimbenici bilo bi poželjno imati analizu kojom bi mogli retrospektivno procijeniti kvalitetu uzorka. Do danas nije bila poznata analiza kojom bi se utvrdila kvaliteta uzorka koji je prije centrifugiranja stajao 24 do 48h. Kao indikatori kvalitete uzorka u ovom istraživanju odabrani su IL16 i IL8.
Uzorci seruma i plazme zdravih ispitanika korišteni su iz Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL), Biobank of the Geneva University Hospital , San Francisco Blood System Research Institute (BSRI) i Karolinska Institute Biobank. Serum i plazma bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA) korišteni su uzorci iz Precision for Medicine (Fredrick, MD, USA), uzorci plazme HIV pozitivnih pacijenata korišteni su iz BSSPA Biobank , te uzorci seruma i plazme pacijenata s akutnim pankreatitisom i RA korišteni su iz EastWeatBio (Ukrajina). IL8 određivan je u svim uzorcima seruma i plazme koristeći R&D system kit “Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA kit“, a IL16 je određivan u svim uzorcima EDTA plazme koristeći R&D system kit “Human IL-16 Quantikine ELISA kit“. Uzorci bolesnika s RA, akutnim pankreatitisom i HIV-om uzeti su u razmatranja jer su to stanja povezana s visokim koncentracijama IL16, odnosno IL8, te se željelo ispitati hoće li to utjecati na procjenu kvalitete uzorka.
Kako bi se odredili najpovoljniji indikatori kvalitete uzorka kod tri ispitanika napravljena je analiza 20 prouplanih čimbenika/citokina u uzorcima seruma i plazme. Utvrđeno je da IL8 pokazuje najveći postotak porasta u uzorcima seruma i citratne plazme obzirom na uvjete pohrane uzorka prije centrifugiranja, a IL16 pokazuje najveći postotak porasta u uzorcima EDTA plazme.
Rezultati istraživanja su pokazala da ukoliko stajanje uzoraka na sobnoj temperaturi nakon centrifugiranja nema utjecaj na koncentraciju IL16, te se IL 16 jednako kao i IL8 mogu koristiti kao indikatori kvalitete uzorka i za uzorke koji su centrifugirani, a kako bi se retrogradno procijenilo jesu li uzorci prije centrifugiranja stajali ≥ 24 h, odnosno ≥ 48 h na sobnoj temperaturi.

Pripremila: Marija Božović, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.