Izdvajamo za Vas iz stučne literature
Izdvajamo za Vas iz časopisa Biochemia Medica

24-satna biološka varijacija kreatinina, cistatina C i brzine glomerularne filtracije kod pacijenata s i bez kronične bubrežne bolesti

Hilderink JM, van der Linden N, Kimenai DM, Litjens EJR, Klinkenberg LJJ, Aref BM, Aziz F, Kooman JP, Rennenberg RJMW, Bekers O, Koopmans RP, Meex SJR. Biological Variation of Creatinine, Cystatin C, and eGFR over 24 Hours. Clin Chem 2018;64(5):851-860. (pregledni članak)


Procijenjena brzina glomerularne filtracije (eGFR) je široko primijenjena za dijagnozu bolesti bubrega i praćenje bubrežne funkcije u bolesnika s kroničnim bolesti bubrega (CKD). Kronična bubrežna bolest definira se smanjenjem brzine glomerularne filtracije (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m2 tijekom 3 mjeseca, bez obzira na uzrok nastanka. Za procjenu eGFR-a koriste se dvije jednadžbe, CKD-EPI i MDRD. Izračun se temelji na vrijednostima koncentracije serumskog kreatinina ili cistatina C. Serumske vrijednosti kreatinina i cistatina C mogu varirati tijekom dana, bilo zbog stvarne cirkadijalne razlike u GFR-u ili slučajnoj biološkoj varijaciji, bez odražavanja na stvarne promjene. Te fluktuacije mogu utjecati na tumačenje eGFR vrijednosti na osnovi koncentracije kreatinina i/ili cistatina C. U ovom istraživanju autori su nastojali napraviti 24-satni profil koncentracije kreatinina i cistatina C, kao i procjenu GFR-a koje se temelji na koncentraciji kreatinina i/ili cistatina C. Procijenili su je li jačina varijacija tijekom dana slična kod ljudi sa i bez kronične bubrežne bolesti.
Svakog sata su sakupljani uzorci krvi (EDTA plazme) 37 pacijenata (17 bez CKD, 20 s CKD) tijekom 24 h. Kreatin (enzimska metoda) i cistatin C su analizirani na analizatoru Cobas 8000 (Roche Diagnostics). eGFR je procijenjen prema CKD-EPI i MDRD jednadžbi. CKD-EPI jednadžba je procijenjena posebno za kreatinin, cistatin C i kao razlika vrijednosti kreatinina i cistatina C. Uzorci plazme pohranjeni su na -80°C do analize i analizirani su isti dan nakon odmrzavanja.
Intraindividualni koeficijent varijacije (CVI) kreatinina bio je veći kod ljudi bez CKD-a nego kod onih s CKD-om (6,4% prema 2,5%) što se može pripisati nižim osnovnim (početnim) koncentracijama kreatinina i utjecaju mesnih obroka u odnosu na pacijente s CKD-om koji u početku već imaju visoke koncentracije kreatinina pa mesna prehrana ne povisuje značajno vrijednosti kreatinina u odnosu na početne. Za razliku od kreatinina, koncentracije cistatin C nisu bile pod utjecajem konzumacije mesa. Cistatin C pokazao je mali, ali evidentan dnevni ritam, s padajućim koncentracijama cistatina C tijekom dana i povećanjem koncentracije tijekom večeri i noći. Ove promjene cistatina C bile su manje izražene kod osoba s CKD-om.
Unatoč razlikama u biološkoj varijaciji, klinički značajne promjene (RCV) svih napravljenih procjena GFR-a (MDRD, CKD-EPI kreatinin, CKDEPI cistatin C i CKD-EPI kreatinin-cistatin C) nalaze se unutar istog raspona (13% -20%) i slične su za osobe s i bez kronične bubrežne bolesti.

Pripremio: Alen Vrtarić, KBC sestre milosrdnice

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.