Organizacija

PREDSJEDNICA
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biokemije
Klinička bolnica Sveti Duh
Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
Sveti Duh 64
10000 Zagreb
Tel: +385 1 3712 021
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOPREDSJEDNICA
prof.dr.sc. Daria Pašalić
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
Šalata 3
10000 Zagreb
Tel/fax: +385 1 459 02 05, +385 1 456 69 40
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TAJNICA
dr. sc. Lora Dukić, spec. med. biokemije i lab. medicine
Klinička bolnica Sveti Duh
Zavod za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
Sveti Duh 64
10000 Zagreb
Tel: +385-1-37-12-117
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

RIZNIČARKA
Dr. sc. Vikica Buljanović, spec. med. biokemije i lab. medicine
Medicinsko-biokemijski laboratorij
Opća županijska bolnica Našice
Bana Jelačića 10
31 500 Našice
tel: +385-31-488-820
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ADMINISTRATIVNA TAJNICA
Jasna Đogić, dipl.oecc.
Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Boškovićeva 18
10000 Zagreb
Tel & Fax: +385 1 4828 133
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


TIJELA HDMBLM

GLAVNI ODBOR
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biokemije, predsjednica
prof.dr.sc. Daria Pašalić, dopredsjednica
dr. sc. Lora Dukić, spec. med. biokemije i lab. medicine, tajnica
dr.sc. Vikica Buljanović, spec.med.biokemije, rizničarka
Ivana Ćelap, spec. med. biokem. i lab. med., predsjednica Podružnice Zagrebačke regije
dr.sc. Sanja Mandić, spec.med.biokemije, predsjednica Podružnice Slavonije i Baranje
mr.sc. Irena Kocijan, spec.med.biokemije, predsjednica Podružnice Sjeverozapadne Hrvatske
Ivana Bilić, dipl. ing. med. biokemije, predsjednica Podružnice Dalmacije
Patricija Banković Radovanović, mag. med. biochem., predsjednica Podružnice Istarske, Primorsko-goranske i Ličke regije

NADZORNI ODBOR
dr.sc. Nedjeljka Ruljančić, spec.med.biokemije, predsjednica
Ana Bakliža, dipl.ing.med.biokemije
dr.sc. Vikica Buljanović, spec.med.biokemije
Gordana Fressl Juroš, spec.med.biokemije
Sanja Škovraga, dipl.ing.med.biokemije

SUD ČASTI
Karmen Bilić, spec.med.biokemije, predsjednica
prof.dr.sc. Štefica Dvornik, spec.med.biokemije, dopredsjednica
Edi Perović, spec.med.biokemije
doc.dr.sc. Vatroslav Šerić, spec.med.biokemije

HDMBLM POVJERENSTVA

Povjerenstvo za edukaciju
Predsjednica: Andrea Saračević
Članovi: Sanja Dobrijević, Jelena Culej, Ivana Zec

Povjerenstvo za etiku i deontologiju
Predsjednica: Sanja Kačkov Maslać
Članovi: Ivana Ćelap, Anđela Žic

Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću
Predsjednica: Jasenka Wagner (trenutna zamjenica Anđela Žic)
Članovi: Ivana Baršić Lapić, Lana Ganoci, Jelena Omazić, Željana Reškov, Tara Rolić, Lucija Šimetić, Anđela Žic
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povjerenstvo za odličja
Predsjednica: Elizabeta Fišić
Članovi: Dragana Antončić, Vedrana Drvar

Povjerenstvo za organizacijsko pravna pitanja
Predsjednica: Dijana Bjelinski
Članovi: Višnja Jureša, Nevenka Mavrin, Dijana Pamuković Jaram

Povjerenstvo za znanstveno-stručni razvoj
Predsjednica: Nora Nikolac Gabaj
Članovi: Ivana Baršić Lapić, Ana Bronić, Lora Dukić, Jasna Leniček-Krleža, Lara Milevoj Kopčinović, Daria Pašalić, Vanja Radišić Biljak, Ana-Maria Šimundić, Andrea Tešija Kuna

Radna grupa za predanalitiku
Voditeljica: Nora Nikolac Gabaj
Članovi: Ivana Ćelap, Petra Filipi, Marina Hemar, Marija Kocijančić, Marijana Miler, Vesna Šupak Smolčić, Alen Vrtarić

Radna grupa za acidobazičnu ravnotežu
Voditeljica: Lora Dukić
Članovi: Ivana Baršić Lapić, Adrijana Dorotić, Lara Milevoj Kopčinović

Radna grupa za ekstravaskularne tjelesne uzorke
Voditeljica: Lara Milevoj Kopčinović
Članovi: Dragana Antočić, Marija Brzak, Jelena Culej, Anja Jokić, Irena Kocijan

Radna grupa za kloride u znoju
Voditeljica : Jasna Leniček Krleža, Merica Aralica
Članovi: Fran Smaić, Alma Pipić Kitter, Valentina Verić, Gordana Fressl Juroš, Dijana Pamuković Jaram, Jelena Culej, Karolina Crneković, Livija Šimičević, Sanela Šimić Vojak, Verica Horvat, Dara Nedić.

Radna grupa za laboratorijsku dijagnostiku autoimunih bolesti
Voditeljica: Andrea Tešija Kuna
Članovi: Vedrana Drvar, Lovorka Đerek, Ana Kozmar

Radna grupa za kapilarno uzorkovanje
Voditeljica: Jasna Leniček-Krleža
Članovi: Adrijana Dorotić, Ana Grzunov, Miljenka Maradin

Radna grupa za harmonizaciju priprema za bolesnika
Voditeljica: Ana-Maria Šimundić
Članovi: Adrijana Dorotić, Ksenija Fumić, Sanja Kačkov Maslać, Kornelija Klenkar, Nora Nikolac Gabaj, Jadranka Sambunjak, Tihana Serdar, Valentina Vidranski, Jelena Vrdoljak Gudasić

Radna grupa HDMBLM i HKMB za mjernu nesigurnost
Voditeljica: Ana-Maria Šimundić
Članovi: Ivana Ćelap, Gordana Juričić, Ines Vukasović

Radna grupa HDMBLM i HKMB za kroničnu bubrežnu bolest
Voditeljica: Vanja Radišić Biljak
Članovi: Lorena Honović, Branka Knežević, Jasminka Matica, Sanela Šimić Vojak

Radna grupa za laboratorijsku koagulaciju
Voditeljica: Ana Bronić
Članovi: Désirée Coen Herak, Sandra Margetić, Marija Milić

Radna grupa za POCT
Voditeljica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Iva Bilandžija, Maja Dolčić, Marija Grdić, Nedjeljka Ruljančić, Anđela Žic

Radna grupa za poslijeanalitiku
Voditeljica: Jasna Leniček-Krleža
Članovi: Anja Jokić, Lorena Honović, Sonja Podolar, Vladimira Rimac, Jelena Vlašić Tanasković

Radna grupa za molekularnu dijagnostiku
Voditeljica: Daria Pašalić
Članovi: Karmela Barišić, Ivana Ćelap, Mirjana-Marijana Kardum Paro, Sanja Kožaj, Tomislav Pavičić, Margareta Radić Antolic, Ivan Šamija, Jasenka Wagner, Lana Ganoci

Radna grupa za validaciju i verifikaciju metoda:
Voditeljica: Ines Vukasović
Članovi: Adriana Bokulić, Gordana Juričić, Helena Čičak, Ivana Ćelap, Lara Milevoj Kopčinović, Manuela Miletić, Marija Kocijančić, Marija Miloš, Marija Siter Kuprešanin, Mila Lovrić, Snježana Hrabrić Vlah 

Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM)

Voditeljica: Jasna Leniček Krleža
Članovi Stručnog odbora: Ivana Ćelap (zamjenica voditelja), Merica Aralica, Adriana Bokulić, Adrijana Dorotić, Ana Grzunov, Ivana Maradin, Dara Nedić, Vladana Periša, Nikolina Puc, Adrijana Unić, Jelena Vlašić Tanasković, Valentina Vidranski


SKUPŠTINA HDMBLM

Podružnica Zagrebačke regije
Predsjednica: Ivana Ćelap
Tajnica: Sanja Kačkov Maslać
Delegati: Adriana Bokulić, Adriana Unić, Adrijana Dorotić, Alen Vrtarić, Ana Paškvan, Andrea Čeri, Andrea Radeljak, Andrea Saračević, Andrea Snagić, Anita Somborac Bačura, Anja Jokić, Ankica Mijanović Kulušić, Bernard Cvitković, Darka Stošić Đurić, Dijana Bjelinski, Dolores Pancirov, Domagoj Marijančević, Erika Jurčić-Karlović, Ines Vukasović, Ivana Zec, Jelena Culej, Jelena Vrdoljak, Karolina Crneković, Lara Milevoj Kopčinović, Lovorka Đerek, Magdalena Ravlić, Manuela Miletić, Marija Grdić Rajković, Marija Siter Kuprešanin, Marina Hemar Boćan, Martina Ciprić, Milena Njegovan, Monika Doželenčić, Predrag Grabusin, Rinea Barbir, Sandra Sobolić, Sandra Šupraha Goreta, Suzi Žlabravec, Zrinjka Grubišić

Podružnica Dalmacije
Predsjednica: Ivana Bilić
Tajnica: Martina Horvat
Delegati: Ada Sapunar, Dijana Pamuković Jaram, Ines Kelava, Irena Užović Frankin, Kristina Brzić, Ljiljana Jurlina, Marina Njire Bratičević, Stela Tomić, Zdravka Doljanin

Podružnica Sjeverozapadne Hrvatske
Predsjednica: Željka Kelava
Tajnica: Valentina Cesar Kocijan
Delegati: Jasenka Trifunović, Nada Želimorski Vlah, Renata Lipovec, Sonja Podolar, Vanda Petriš

Podružnica Istarske, Primorsko-goranske i Ličke regije
Predsjednica: Merica Aralica
Tajnica: Nataša Rebić Mergl
Delegati: Anđela Žic, Danijela Županić, Elizabeta Fišić, Koraljka Mittel, Patricija Banković Radovanović, Vesna Šupak Smolčić

Podružnica Slavonije i Baranje
Predsjednica: Sanja Mandić
Tajnica: Marija Milić
Delegati: Ankica Gotovac, Iva Lukić, Ivana Marković, Maja Lukić, Milena Tadijanović, Sandra Drmić, Tara Rolić, Tihana Pavošević


PREDSTAVNICI HDMBLM

Predstavnici HDMBLM u međunarodnim udrugama u novom mandatu
Delegat HDMBLM u Skupštini IFCC: prof.dr.sc. Daria Pašalić
Delegat HDMBLM u Skupštini EFLM: prof.dr.sc. Daria Pašalić
Predstavnik HDMBLM u EQALM: dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Predstavnik HDMBLM u Europskoj asocijaciji urednika znanstvenih časopisa: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Predstavnik HDMBLM u Vijeću urednika znanstvenih časopisa: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Predstavnik HDMBLM u Odboru za etičnost u izdavaštvu: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Predstavnik HDMBLM u Europskoj kooperaciji za akreditaciju: dr.sc. Ines Vukasović

Predstavnici u radnim skupinama i dopisni članovi aktivni do kraja mandata kojeg definira pojedino međunarodno tijelo
Tajnik Izvršnog odbora EFLM: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Član EFLM Povjerenstva za znanost: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Voditelj Radne grupe Predanalitička faza EFLM Povjerenstva za znanost: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Član Radne grupe ISO/CEN i Akreditacija EFLM Povjerenstva za Kvalitetu i regulative: dr.sc. Ines Vukasović
Član EFLM Radne grupe za Promociju: Adrijana Dorotić
Član EFLM Radne grupe Edukacija na daljinu i e-učenje: dr. sc. Sanda Jelisavac-Ćosić
Član EFLM Radne grupe Kongresi i poslijediplomska edukacija: prof. dr. sc. Daria Pašalić
Dopisni član EFLM Radne grupe Laboratorijska medicina usmjerena na pacijenta: dr. sc. Lora Dukić
Član EFLM Radne grupe Registar: dr. sc. Ivana Rako
Član EFLM Radne grupe Harmonizacija cjelokupnog analitičkog procesa: dr. sc. Lora Dukić
Dopisni član IFCC Povjerenstva za harmonizaciju autoimunih testova: dr. sc Ana Kozmar
Član Radne grupe za kronične bubrežne bolesti (TF-CKD) IFCC-a i WASPL (World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine): dr. sc. Vanja Radišić Biljak
Dopisni član IFCC Radne grupe Mladi znanstvenici: Ivana Lapić

Predstavnici HDMBLM u domaćim znanstveno nastavnim institucijama i Komori
Predstavnik HDMBLM u Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Predstavnik HDMBLM u Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić


PRIJAŠNJI PREDSJEDNICI HDMBLM

1953-1957 Marijana Fišer-Herman
1957-1958 Davorin Peršić
1958-1961 Milica Perić-Božović
1961-1963 Nevenka Roje
1963-1965 Mirna Mikac-Dević
1965-1967 Neda Longhino
1967-1973 Božidar Štraus
1973-1975 Vera Benić
1975-1977 Ksenija Arko
1977-1980 Đurđa Janković
1980-1981 Ana Zimolo
1981-1984 Krešo Lipovac
1985-1988 Ernest Suchanek
1988-1993 Ana Stavljenić-Rukavina
1993-1997 Dubravka Juretić
1997-1999 Zlata Flegar-Meštrić
1999-2012 Elizabeta Topić
2012-danas Ana-Maria Šimundić


POČASNI ČLANOVI HDMBLM

Prof.dr. Anton Holasek (Graz, Austrija) – od 25.04.1993.
Prof.dr. Victor Blaton (Brugge, Belgija) – od 25.04.2003.
Prof.dr. Mathias Müller (Beč, Austrija) – od 25.04.2003.
Prof.dr. Gábor L. Kovács (Pečuh, Mađarska) – od 17.05.2007.
Prof.dr. Jocelyn M. B. Hicks (Washington, DC, SAD) – od 14.06.2007.
Prof.dr. Andrea Rita Horvath (Szeget, Mađarska / Sydney, Australija) – od 08.06.2013.
Prof.dr. Simone Zerah (Bagnolet, Francuska) – od 08.06.2013.
Prof.dr. Giuseppe Lippi (Parma, Italija) – od 08.06.2013.

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.