28. simpozij Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

Od istraživanja do kliničke prakse

30. rujna 2017. s početkom u 12:30 sati
Velika predavaonica,
Klinika za dječje bolesti Zagreb,
Klaićeva 16

ORGANIZATORI
Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Antonija Perović
Marina Njire Bratičević
Ana Milčić
Maja Dolčić
Jasna Leniček Krleža
Jasna Đogić
  ZNANSTVENI ODBOR
Jerka Dumić
Tihomir Balog
Mihailo Banjanac

 

08:00 - 09:30   Sastanak Glavnog odbora HDMBLM
10:00 - 11:30   Godišnja Skupština HDMBLM
11:30 - 12:30   Registracija

PROGRAM
12:30 - 12:40   Otvaranje Simpozija: Predsjednica HDMBLM
Ana-Maria Šimundić
12:40 - 13:00   Put od istraživanja do prakse – Odisejevo putovanje
Jerka Dumić
13:00 - 13:20   Postupci uvođenja novih biljega u kliničku praksu
Marina Njire Bratičević
13:20 - 13:40   Važnost biomarkera u istraživanju lijekova
Mihailo Banjanac
13:40 - 14:00   Oksidativni stres, antioksidativni enzimi i bolest
Tihomir Balog
14:00 - 15:00   Stanka za ručak
15:00 - 15:20   Cirkulirajuća slobodna DNA (cfDNA): mit ili realnost za kliničku praksu
Sandra Šupraha Goreta
15:20 - 15:40   Izvanstanični Hsp70 – od mehanizma djelovanja do potencijalnog dijagnostičkog biljega
Lada Rumora
15:40 - 16:00   N-glikani plazme kao dijagnostički biljezi HNF1A – dijabetesa mladih koji se javlja u odrasloj dobi
Olga Gornik
16:00 - 16:20   Translacijska medicina – mogućnosti i izazovi za medicinske biokemičare
Antonija Perović

KOTIZACIJA
Članovi HDMBLM: 300 kn
Ostali: 400 kn
Plaćanje:
• žiro račun HR7123600001101318371 s pozivom na broj 30092017
• prilikom prijave

POTVRDNICE I PREDAVANJA
Sudionici će dobiti potvrdnicu za sudjelovanje koje se boduje prema pravilniku HKMB.
Sažetke predavanja objavit će časopis Biochemia Medica u redovitom broju 2017;27(3).

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA 28.SIMPOZIJU HDMBLM

 


captcha

 

Prošli simpoziji

27. simpozij HDMBLM „Nacionalna vanjska procjena kvalitete (CROQALM): od uzorka do ocjene"
10.9.2016. Zagreb

 

26. simpozij HDMBLM „Laboratorijska dijagnostika krvlju prenosivih infekcija povezanih s transfuzijama krvi i transplantacijama"
30.5.2015. Zagreb25. simpozij HDMBLM/21. međunarodni simpozij HDMBLM i SZKK

„Nove tehnologije i izazovi u laboratorijskoj toksikologiji i farmakogeneticiˮ
Simpozij posvećen prof. Marijani Fišer-Herman i prof. Kreši Lipovcu
17.5.2014. Zagreb24. simpozij HDMBLM „Uloga laboratorijske medicine u sportuˮ

11.5.2013., Zagreb23. simpozij HDMBLM „Tuberkulozna infekcija - ponovni izazovˮ
22.9.2012., Zagreb

 

22. simpozij HDMBLM „Novi biljezi bolesti probavnog sustavaˮ
11.6.2011., Zagreb

 

21. simpozij HDMBLM „Laboratorijskadijagnostika u transplantacijskoj mediciniˮ
14.5.2010., Zagreb

 

20. simpozij HDMBLM „Kronična opstrukcijska plućna bolest - biokemijske značajkeˮ
7.5.2009., Zagreb

 

19. simpozij HDMBLM „Ateroskleroza - uzrok ili posljedica?ˮ
29.5.2008., Zagreb

 

18. simpozij HDMBLM „Laboratorijska medicina temeljena na dokazima - teorija i praksaˮ
17.5.2007., Zagreb

 

17. simpozij HDMBLM i SZKK „Sepsa - (ne)rješiv klinički i dijagnostički izazov?ˮ
25.5.2006., Zagreb

 

16. simpozij HDMBLM „Laboratorijska dijagnostika bubrežnih bolestiˮ
19.5.2005., Zagreb

 

15. simpozij HDMBLM „Osteoporozaˮ
21.5.2004., Zagreb

 

14. simpozij HDMBLM „Laboratorijsko praćenje kardiokirurških bolesnikaˮ
22.5.2003., Zagreb

 

13. simpozij HDMBLM „Noviji i prognostički biljezi bolesti srca, pankreasa i bubregaˮ
23.5.2002., Zagreb

 

12. simpozij HDMBLM „Suvremena dijagnostika solidnih tumora i celijakije u djeceˮ
24.5.2001., Zagreb

 

11. simpozij HDMBLM „Molekularna dijagnostikaˮ
25.5.2000., Zagreb

 

10. simpozij HDMBLM „Utjecaj novih tehnologija na razvoj laboratorijske medicineˮ
27.5.1999., Zagreb


9. simpozij HDMBLM „Urolitijazaˮ
21.5.1998., Zagreb

 

8. simpozij HDMBLM „Laboratorijska hematologija i koagulacijaˮ
21.5.1997., Zagreb

 

7. simpozij HDMBLM „Alkoholizam: epidemiologija, patobiokemija i dijagnostikaˮ
23.5.1996., Zagreb

 

6. simpozij HDMBLM „Alergijske bolesti: klinika i dijagnostika; Standardizacija postupaka u laboratorijskoj mediciniˮ
24.5.1995., Zagreb

 

5. simpozij HDMBLM „Zdravstveno zakonodavstvo; Malapsorpcije u djeceˮ
24.5.1994., Zagreb

 

4. simpozij HDMBLM „Protočna citometrija - dijagnostičke mogućnosti; Organizacija laboratorijske djelatnostiˮ
19.5.1993., Zagreb

 

3. simpozij HDMBLM „Ratne prilike u laboratorijima, pristupi obnovi i kvaliteti radaˮ
29.5.1992., Zagreb

 

2. simpozij HDMBLM „Automatizacija i nove tehnologije u kliničkoj kemiji (Bayer Dijagnostika)ˮ
22.5.1991., Zagreb

 

1. simpozij HDMBLM „Bolesti bubregaˮ
25.5.1990., Zagreb