Podsjetnik na Poziv za člana Organizacijskog odbora Dana laboratorijske medicine

Poštovani članovi,

Podsjećamo vas da HDMBLM planira 5.11.2017. po prvi puta obilježiti Međunarodni dan laboratorijske medicine. Povodom toga pozivamo kolege/kolegice zainteresirane za sudjelovanjem u organizaciji ove promotivne manifestacije da svojom kreativnošću i energijom pridonesu uspjehu ovog projekta. Zainteresirani kandidat/kandidatkinja može se prijaviti do 1.3.2017. na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijava treba sadržavati životopis i prijedlog aktivnosti (maksimalna duljina 250 riječi) za obilježavanje Dana laboratorijske medicine. Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću

Poziv na prijavu za EFLM-HyTest Cardiac Marker Award

Poštovani,

Pozivamo vas da se prijavite za EFLM-HyTest Cardiac Marker nagradu koja je namijenjena mladim znanstvenicima za izvanredan znanstveni rad u području kardiovaskularnih bolesti.

Znanstvenik treba biti mlađi od 40 godina, biti iz zemlje članice EFLM-a i biti prvi autor peer-reviewed prihvaćene publikacije. Nagrada će biti dodijeljena tijekom EuroMedLab 2017 u Ateni, a iznosi € 5000. Više detalja o samom natječaju možete pročitati u privitku.

Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću

Podsjetnik za prijavu edukacijskih stipendija za sudjelovanje na EuroMedLab 2017

Drage kolegice i kolege,

Podsjećamo vas na mogućnost prijave HDMBLM stipendije za sudjelovanje na "22nd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine", EuroMedLab 2017" koji će se održati u Ateni 11. – 15. lipnja 2017.

HDMBLM dodjeljuje dvije edukacijske stipendije koje će pokriti troškove puta, kotizacije i smještaja u ukupnom iznosu od 11.000,00 kn.

Kandidat za stipendiju mora biti član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s uredno plaćenim svim članarinama te mora imati prihvaćen posterski sažetak.

Prijava treba sadržavati:

1) prijavljeni posterski sažetak,
2) obavijest o prihvaćanju posterskog sažetka,
3) kratki životopis s popisom objavljenih radova.

Prijavljeni sažeci bit će šifrirani (autori i ustanove će biti uklonjeni) i poslani tročlanoj komisiji na ocjenjivanje. Kriteriji za ocjenjivanje sažetaka su sljedeći:


  Šifra rada:
  Kriterij da ne
1. Sažetak je oblikovan u skladu s uputama (strukturiranost i broj riječi). 1 0
2. Naslov odgovara temi rada (cilj, zaključak).  1 0
3. Cilj rada je jasno definiran.  1 0
4. Opisani su ispitanici, materijali i metode sa svim značajkama (broj ispitanika, metode, analizatori, proizvođač...). 1 0
5. Statistička obrada podataka je primjerena podatcima i ciljevima. 1 0
6. Prikaz podataka je primjeren (rezultati iskazani u brojevima s odgovarajućim P vrijednostima i intervalima pouzdanosti gdje je primjenjivo). 1 0
7. Zaključci rada proizlaze iz rezultata. 1 0
8. Zaključci rada sukladni su ciljevima. 1 0
9. Rad je originalan (izvorno istraživanje). 1 0
Ukupno bodova za poster  9  


Ukupan najveći broj bodova za posterski sažetak je 27. Ukoliko će, prema ocjeni komisije, dva sažetka imati isti broj bodova, ocijenit će se životopis (CV) autora prema sljedećim kriterijima:

  Kriterij da ne
1. Autor je objavio 1-5 posterskih sažetaka. 1 0
2. Autor je objavio ≥6 posterskih sažetaka. 2 0
3. Autor je objavio 1-3 članaka u znanstvenim časopisima. 1 0
4. Autor je objavio ≥4 članaka u znanstvenim časopisima.                                2 0
5. Autor je već dobio stipendiju HDMBLM.  0 1
6. Autor ima < 35 godina. 1 0
7. Autor je aktivno uključen u neko tijelo HDMBLM (radna grupa, BM, CROQALM) najmanje godinu dana prije objave natječaja. 1 0
8. Autor je dobio rektorovu, dekanovu ili neku drugu nagradu na fakultetu. 1 0
9. Autor je održao 1-3 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 1 0
10. Autor je održao ≥4 predavanja na stručnom ili znanstvenom skupu ili e-seminaru 2 0
Ukupno bodova za životopis 10  


Ukupan najveći broj bodova za životopis je 10. Autoru koji ima više objavljenih sažetaka i/ili članaka te održanih predavanja, bodovi se računaju samo iz kriterija pod točkama 2, 4 i/ili 10, a točke 1, 3 i/ili 9 se zanemaruju. Kao dokaz o aktivnom sudjelovanju u tijelima HDMBLM potrebno je dostaviti potvrdu koja se može dobiti na zahtjev od administrativne tajnice HDMBLM. Ukoliko je autor dobio neku nagradu na fakultetu, prijavi je potrebno priložiti dokaz.

Prednost prilikom dodjele edukacijskih stipendija imaju članovi HDMBLM koji u prethodnoj godini nisu već osvojili stipendiju HDMBLM-a. Članovi koji su dobili stipendiju u tekućoj godini, mogu osvojiti stipendiju samo u slučaju da nema dovoljan broj ostalih prijava.

Molimo da vaše prijave za stipendiju šaljite na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s napomenom: Prijava za Edukacijske stipendije EuroMedLab 2017 najkasnije do 7. ožujka 2017.

Povjerenstvo za edukaciju Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu će provoditi zaprimanje i ocjenu prispjelih prijava. Rezultati natječaja će biti dostupni na mrežnim stranicama HDMBLM do 28. ožujka 2017. godine.

Dobitnici stipendije imaju obvezu napisati izvještaj o skupu kojem su nazočili te održati predavanje u obliku e-seminara ili predavanja u Podružnici, a u dogovoru s Povjerenstvom za edukaciju ili Predsjednikom podružnice.

Sve informacije o natječaju kao i objavu rezultata možete pronaći na stranicama: http://hdmblm.hr/hr/stipendisti.

Ne propustite priliku sudjelovati na EuroMedLabu kongresu u Ateni i prijavite se na natječaj za stipendiju HDMBLM!

Želimo vam sreću!

Povjerenstvo za edukaciju HDMBLM

 

 

Podsjetnik na Poziv za člana Organizacijskog odbora Dana laboratorijske medicine

Poštovani članovi,

Podsjećamo vas da HDMBLM planira 5.11.2017. po prvi puta obilježiti Međunarodni dan laboratorijske medicine. Povodom toga pozivamo kolege/kolegice zainteresirane za sudjelovanjem u organizaciji ove promotivne manifestacije da svojom kreativnošću i energijom pridonesu uspjehu ovog projekta. Zainteresirani kandidat/kandidatkinja može se prijaviti do 1.3.2017. na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijava treba sadržavati životopis i prijedlog aktivnosti (maksimalna duljina 250 riječi) za obilježavanje Dana laboratorijske medicine. Za sve upite stojimo vam na raspolaganju.

Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.