Stručna predavanja - Podružnica Sjeverozapadne Hrvatske

Varaždin, 29. studenoga 2023.
Tihana Herceg Brlek, spec.med.biokem. i lab. medicine: Prediktivne jednadžbe za procjenu brzine glomerularne filtracije

Varaždin, 29. studenoga 2023.
Tihana Herceg Brlek, spec.med.biokem. i lab. medicine: Prediktivne jednadžbe za procjenu brzine glomerularne filtracije
 
Varaždin, 11. listopada 2023.
Marina Sakač, prof., dipl.bibl.: Baza kliničkih smjernica UpToDate
 
 
Varaždin, 3. svibnja 2023.
Renata Lipovec, spec.med.biokem. i lab.medicine: Inzulinska rezistencija

Varaždin, 3. travnja 2023.
Nina Grabarić, mag.lab.biomed.: Predanalitička priprema za specijalističke pretrage


Varaždin, 13. prosinac 2022.

Anamarija Rade, spec.med.biokem. i lab. medicine: "Brzina sedimentacije eritrocita – stara pretraga u novom ruhu"


Varaždin, 18. listopada 2022.

Marko Badovinac, mag.chem.: Mikroskopija u malom prstu


On-line,17. svibnja 2022.

Sanja Stipović, mag.med.biokem: „Anemija kronične bolesti“


On-line, 7. travnja 2022.

Sanja Stipović, mag.med.biokem: „Anemija kronične bolesti“


Varaždin, 26. listopada 2021.
Verica Horvat, spec. med.biokemije i lab. medicine.: „Znojni test“


Koprivnica, 26. veljače 2020.

Ana Matiša, spec. med.biochem.: „Kronična mijeloična leukemija“

Varaždin, 27. studenoga 2019.
Dragana Šegulja, spec.med.biokemije i lab.medicine: "Današnji izazovi u području specijalne biokemije"


Varaždin, 23. listopada 2019.

Tihana Herceg Brlek, spec.med.biokemije i lab.medicine: "Željezo"


Varaždin, 29. svibnja 2019.

Anamarija Đuras: Anti-Müllerov hormon (AMH)


Varaždin, 10.travnja 2019.

Vanja Radišić Biljak: Standardizacija i harmonizacija laboratorijske dijagnostike kronične bubrežne bolesti u Republici Hrvatskoj


Varaždin, 20. ožujka 2019.

Valentina Kutnjak Flac: Novi pristupi regulaciji LDL kolesterola u prevenciji kardiovaskularnih bolesti


Varaždin, 06. veljače 2019.

Renata Lipovec: Kortizol u serumu i mokraći


Varaždin, 12. prosinca 2018.

Valentina Cesar Kocijan: Inhibitori kalcineurina – što znamo o njima?


Varaždin, 24. listopada 2018.

Željka Kelava: Epilepsija i praćenje terapije


Varaždin, 5. lipnja 2018.

Marija Crnković: Važeće smjernice za dijagnozu gestacijskog dijabetesa – primjena u praksi


Varaždin, 25. travnja 2017.

Ana Maria Šimundić: Radna grupa za preanalitiku EFLM: aktivnosti i projekti


Varaždin, 31.siječnja 2018.
Nika Popović: Multipli mijelom - kliničke značajke, dijagnostika i terapija
Danica Matišić: Dijagnostička vrijednost kvantitativnog određivanja slobodnik κ i λ lanaca imunoglobulina


Nikolina Puc: Upravljanje nesukladnostima

Varaždin, 18. listopad 2017.
Anamarija Rade: Važnost standardizacije metoda u laboratorijskoj dijagnostici


Varaždin, 27. travnja 2017.

Ines Vukasović: Sustav upravljanja kvalitetom u medicinsko-biokemijskom laboratoriju i stručni nadzor HKMB


Zagreb, 15. ožujka 2017.

Vanja Radišić Biljak: Uloga laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i klasifikaciji kronične bubrežne bolesti: nacionalne preporuke


Varaždin, 1. ožujka 2017.

Denic Zilić: Diferencijalna dijagnostika teških upalnih stanja
Denis Zilić: Prednosti mjerenja glikiranog hemoglobina HPLC metodom


Varaždin, 23. studenog 2016.

Slavica Dodig: Interferencije u imunokemijskim metodama


Varaždin, 25. listopad 2016.

Vanda Petriš: Srčani protein koji veže masne kiseline (H-FABP) kao rani biljeg akutnog koronarnog sindroma


Varaždin, 15. travnja 2016.

Željko Debeljak: Klinička primjena tekućinske kromatografije i masene spektrometrije: pogled iznutra


Varaždin, 31. ožujka 2016.

Nada Želimorski-Vlah, Denis Zilić: Novosti u dijagnostici sepse


Varaždin, 25. veljače 2016.

Jasna Leniček Krleža: Iza sučelja CROQALM-a: tko, što i zašto?


Varaždin, 10. veljače 2016.

Ivanka Ostroški: Visoko osjetljivi troponin I - uloga u dijagnostici akutnog koronarnog sindroma


Varaždin, 2. prosinca 2015.

Valentina Cesar Kocijan: Laboratorijska dijagnostika celijakije


Varaždin, 19. studenog 2015.

Vlasta Zovko: Analiza postojećeg stanja pri uspostavi tehničkih zahtjeva kvalitete


Varaždin, 22. listopada 2015.

Biserka Getaldić-Švarc: Validacija hematoloških analizatora


Varaždin, 28. travnja 2015.

Bosiljka Topolko Petrić: Uloga B-arestina kod srčanih oboljenja


Varaždin, 25.ožujka 2015.

Anamarija Đuras: Analiza sjemene tekućine


Varaždin, 18. ožujka 2014.
Irena Kocijan: Laboratorijska dijagnostika cerebrospinalnog likvora 


Čakovec, 18. travnja 2013.
Željka Bukovec Megla: Laboratorijska dijagnostika alergijskih bolesti


Varaždin, 19.ožujka 2013.
Ljiljana Mayer: Laboratorijsko intraoperativno praćenje aktivnosti PTH


Varaždin, 26. veljače 2013.
Željko Miše: Laboratorij kao nosilac promjena

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.