Organizacija

PREDSJEDNICA
doc.dr.sc. Ivana Ćelap, spec.med.biokemije i lab.medicine
KBC Sestre milosrdnice
Klinički zavod za kemiju 
Vinogradska 29, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 378 74 81; +385 1 48 28 133
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOPREDSJEDNICA
izv.prof.dr.sc. Marija Grdić Rajković, spec.med.biokemije i lab.medicine
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

TAJNICA
doc.dr.sc. Antonija Perović, spec.med.biokemije
Ustanova za zdravstvenu skrb Glavić
Medicinsko biokemijski laboratorij
Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik

RIZNIČARKA
dr.sc. Adriana Unić, spec.med.biokemije
KBC Sestre milosrdnice
Klinički zavod za kemiju 
Vinogradska 29, 10000 Zagreb

ADMINISTRATIVNA TAJNICA
Jasna Đogić, dipl.oecc.
Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
Boškovićeva 18, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 4828 133
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


TIJELA HDMBLM

GLAVNI ODBOR
doc.dr.sc. Ivana Ćelap, spec.med.biokemije i lab.medicne, predsjednica
izv.prof.dr.sc. Marija Grdić Rajković, spec.med.biokemije i lab.medicine, dopredsjednica
doc.dr.sc. Antonija Perović, spec.med.biokemije, tajnica
dr.sc. Adriana Unić, spec. med. biokemije, rizničarka
dr.sc. Jelena Culej, spec.med.biokemije i lab.medicine, predsjednica Podružnice Zagrebačke regije
Iva Lukić, spec.med.biokemije i lab.medicine, predsjednica Podružnice Slavonije i Baranje
Željka Kelava, spec.med.biokemije i lab.medicine, predsjednica Podružnice Sjeverozapadne Hrvatske
Lada Baković, spec.med.biokemije, predsjednica Podružnice Dalmacije
Merica Aralica, spec.med.biokemije, predsjednica Podružnice Istarske, Primorsko-goranske i Ličke regije

NADZORNI ODBOR
doc.dr.sc. Daniela Šupe Domić, spec.med.biokemije, predsjednica
Irena Linarić, spec.med.biokemije, dopredsjednica
Ida Gradiški, spec.med.biokemije, član
dr.sc. Marija Milić, spec.med.biokemije, član
Đurđa Winkler, spec.med.biokemije, član

SUD ČASTI
Matea Ivić, spec.med.biokemije i lab.medicine, predsjednica
mr.sc. Daniela Galez, spec.med.biokemije, dopredsjednica
Martina Ćoza, spec.med.biokemije, član
Anamarija Đuras, spec.med.biokemije i lab.medicine, član
Ana Pocrnja, spec.med.biokemije i lab.medicine, član

HDMBLM POVJERENSTVA

Povjerenstvo za edukaciju
Predsjednica: Andrea Čeri
Članovi: Ivona Brkić

Povjerenstvo za etiku i deontologiju
Predsjednica: Vesna Šupak Smolčić
Članovi: Ivana Babić, Martina Horvat

Povjerenstvo za informiranje i odnose s javnošću
Predsjednica: Sanja Kačkov
Članovi: Anamarija Banovac, Nikolina Čolan, Martha Koržinek, Ivana Nikše, Valentina Sović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povjerenstvo za odličja
Predsjednica: Jasenka Wagner Kostadinović
Članovi: Lovorka Đerek, Jelena Omazić

Povjerenstvo za organizacijsko pravna pitanja
Predsjednica: Željka Kelava
Članovi: Merica Aralica, Lada Baković i Patricija Banković Radovanović

Povjerenstvo za znanstveno-stručni razvoj
Predsjednica: Sanja Mandić
Članovi: Ivana Baršić Lapić, Adriana Bokulić, Ana Bronić, Jasna Leniček Krleža, Mila Lovrić, Ljiljana Mayer, Lara Milevoj Kopčinović, Ana Mlinarić, Vanja Radišić Biljak, Tara Rolić, Andrea Tešija Kuna, Alen Vrtarić, Ines Vukasović

Radna grupa za predanalitiku
Voditelj: Alen Vrtarić
Članovi: Ivana Ćelap, Petra Filipi, Marina Hemar, Marija Kocijančić, Marijana Miler, Nora Nikolac, Ana-Maria Šimundić, Vesna Šupak Smolčić, Valentina Vidranski

Radna grupa za acidobazičnu ravnotežu
Voditeljica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Adrijana Dorotić, Lara Milevoj Kopčinović

Radna grupa za ekstravaskularne tjelesne uzorke
Voditeljica: Lara Milevoj Kopčinović
Članovi: Marija Brzak, Jelena Culej, Ivona Herceg, Anja Jokić, Irena Kocijan, Nora Nikolac Gabaj, Milena Njegovan, Alen Vrtarić

Radna grupa za harmonizaciju priprema za bolesnika
Voditeljica: -
Članovi: Adrijana Dorotić, Ksenija Fumić, Sanja Kačkov, Kornelija Klenkar, Nora Nikolac Gabaj, Jadranka Sambunjak, Tihana Serdar, Valentina Vidranski, Jelena Vrdoljak

Radna grupa za laboratorijsku dijagnostiku autoimunih bolesti
Voditeljica: Andrea Tešija Kuna
Članovi: Vedrana Drvar, Lovorka Đerek, Katarina Gugo, Ana Kozmar, Nada Tomić Sremec

Radna grupa za laboratorijsku endokrinologiju
Voditeljica: Adriana Bokulić
Članovi: Anamarija Đuras, Koraljka Đurić, Sanda Jelisavac Ćosić, Marija Kocijančić, Sanja Krtanek, Iva Lukić, Domagoj Marijančević, Nora Nikolac Gabaj, Marija Siter Kuprešanin, Alenka Pezo, Tihana Serdar Hiršl, Lada Stanišić, Daniela Šupe-Domić, Mateja Troha, Ivana Zec

Radna grupa za laboratorijsku hematologiju
Voditeljica: Vanja Radišić Biljak
Članovi: Ivona Bjeličić, Helena Čičak, Adrijana Dorotić, Martina Horvat, Erika Jurčić-Karlović, Višnja Jureša,  Branka Krešić, Ivana Lapić, Ana Nikler, Alma Pipić Kitter, Fran Smaić, Brankica Šimac, Sanela Šimić Vojak, Leida Tandara, Franciska Tomić, Valentina Vidranski, Ivana Vuga, Dora Vuljanić

Radna grupa za laboratorijsku koagulaciju
Voditeljica: Ana Bronić
Članovi: Désirée Coen Herak, Branka Krešić, Sandra Margetić, Marija Milić, Vanja Radišić Biljak

Radna grupa za likvorsku dijagnostiku
Voditeljica: Ana Turčić
Članovi: Katarina Čepić, Snježana Hrabrić Vlah, Renata Lipovec, Sabina Matejčić, Marija Mijakić, Tihana Pavošević, Vanja Radišić Biljak, Anita Radman, Pavica Šonjić, Franciska Tomić, Željka Vogrinc

Radna grupa za POCT
Voditeljica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Maja Kuštro, Marija Grdić Rajković, Lara Milevoj Kopčinović, Antonija Perović, Nedjeljka Ruljančić

Radna grupa za sjemenu tekućinu
Voditeljica: Tara Rolić
Članovi: Mario Bažant, Vikica Buljanović, Vesna Horvat, Irena Kocijan, Luka Mavrić, Anđelka Milakara, Dijana Pamuković Jaram, Tihana Pavošević, Edi Perović, Marijan Tandara

Radna grupa za toksikologiju
Voditeljica: Mila Lovrić 
Članovi: Marija Božović, Lana Ganoci, Dubravka Glasovac, Mihovil Horvat, Sanja Kačkov, Sanja Mandić, Ankica Mijanović Kulišić, Margita Nimac-Kalcina, Andrijana Ščavničar

Radna grupa za tumorske biljege
Voditeljica: Ljiljana Mayer
Članovi: Lucija Franin, Mihaela Gaće, Antonija Hanžek, Snježana Hrabrić Vlah, Robert Kolman, Sanja Mandić, Ines Sever, Milica Šostarić, Zvjezdana Špacir Prskalo, Valenina Vidranski

Radna grupa za validaciju i verifikaciju metoda
Voditeljica: Ines Vukasović
Članovi: Adriana Bokulić, Ivana Ćelap, Helena Čičak, Snježana Hrabrić Vlah, Gordana Juričić, Marija Kocijančić, Mila Lovrić, Lara Milevoj Kopčinović, Manuela Miletić, Marija Miloš, Marija Siter Kuprešanin

Radna grupa za poslijenalitiku
Voditeljica: Jasna Leniček Krleža
Članovi: Lorena Honović, Anja Jokić, Sonja Podolar, Vladimira Rimac, Jelena Vlašić Tanasković

Radna grupa za COVID-19 (2020. - 2022.)
Voditeljica: Ivana Baršić Lapić
Članovi: Ivana Ćelap, Renata Laškaj, Jasna Leniček Krleža

Radna grupa za kapilarno uzorkovanje (2014. – 2016.) 
Voditeljica: Jasna Leniček Krleža
Članovi: Adriana Dorotić, Ana Grzunov, Miljenka Maradin

Radna grupa za standardizaciju znojnog testa (2013. – 2022.) 
Voditeljice: Jasna Leniček Krleža, Merica Aralica
Članovi: Karolina Crneković, Jelena Culej, Gordana Fressl Juroš, Verica Horvat, Dara Metzner, Dijana Pamuković Jaram, Alma Pipić Kitter, Fran Smaić, Sanela Šimić Vojak, Livija Šimičević, Valentina Verić

Radna grupa za laboratorijsku dijagnostiku kroničnih bubrežnih bolesti (2013.  2022.)
Voditeljica: Vanja Radišić Biljak (2013.– 2020.), Lorena Honović (2021. – 2022.)
Članovi: Lorena Honović, Branka Krešić, Jasminka Matica, Sanela Šimić Vojak

Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM)
Stručni odbor: Ivana Ćelap, Jelena Vlašić Tanasković, Ana Grzunov, Merica Aralica, Adriana Unić, Alen Vrtarić


SKUPŠTINA HDMBLM

Podružnica Zagrebačke regije
Predsjednica: Jelena Culej
Tajnica: Anita Somborac Bačura
Delegati: Dijana Bjelinski, Adriana Bokulić, Karolina Crneković, Bernard Cvitković, Andrea Čeri, Helena Čičak, Adrijana Dorotić, Lovorka Đerek, Marija Fabijanec, Zrinjka Grubišić, Marina Hemar Boćan, Anja Jokić, Erika Jurčić Karlović, Monika Kovačić, Domagoj Marijančević, Ankica Mijanović Kulišić, Manuela Miletić, Dolores Pancirov, Ana Paškvan, Andrea Radeljak, Sandra Sabolić, Andrea Snagić, Darka Stošić Đurić, Mario Štefanović, Sandra Šupraha Goreta, Jelena Vrdoljak, Alen Vrtarić, Ines Vukasović, Ivana Zec

Podružnica Dalmacije
Predsjednica: Lada Baković
Tajnica: Ivana Bilić
Delegati: Kristina Brzić, Zdravka Doljanin, Ljiljana Jurlina, Marina Njire Bratičević, Davorka Sladić, Stella Tomić, Irena Užović

Podružnica Sjeverozapadne Hrvatske
Predsjednica: Željka Kelava
Tajnica: Valentina Cesar Kocijan
Delegati: Renata Lipovec, Sonja Podolar, Jasenka Trifunović

Podružnica Istarske, Primorsko-goranske i Ličke regije
Predsjednica: Merica Aralica
Tajnica: Jelena Vlašić Tanasković
Delegati: Patricija Banković Radovanović, Koraljka Mittel, Pavica Šonjić, Danijela Županić

Podružnica Slavonije i Baranje
Predsjednica: Iva Lukić
Tajnica: Maja Lukić
Delegati: Melani Bodalec, Amalija Bunjevac, Maja Grabić, Marina Josipović, Ivana Marković, Jelena Omazić


PREDSTAVNICI HDMBLM

Predstavnici HDMBLM u međunarodnim udrugama u novom mandatu
Delegat HDMBLM u Skupštini IFCC: izv.prof.dr.sc. Marija Grdić Rajković
Delegat HDMBLM u Skupštini EFLM: izv.prof.dr.sc. Marija Grdić Rajković
Predstavnik HDMBLM u EQALM: doc.dr.sc. Ivana Ćelap
Predstavnik HDMBLM u Europskoj asocijaciji urednika znanstvenih časopisa: doc.dr.sc. Nora Nikolac Gabaj
Predstavnik HDMBLM u Vijeću urednika znanstvenih časopisa: doc.dr.sc. Nora Nikolac Gabaj
Predstavnik HDMBLM u Odboru za etičnost u izdavaštvu: doc.dr.sc. Nora Nikolac Gabaj

Predstavnici u radnim skupinama i dopisni članovi aktivni do kraja mandata kojeg definira pojedino međunarodno tijelo
Predsjednica Izvršnog odbora EFLM: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Član EFLM Povjerenstva za znanost: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Ekspert-konzultatnt Radne grupe Predanalitička faza EFLM Povjerenstva za znanost: prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić
Član Radne grupe ISO/CEN i Akreditacija EFLM Povjerenstva za Kvalitetu i regulative: Doc. dr. sc. Lora Dukić
Član EFLM Radne grupe za Promociju i publikacije: Tara Rolić
Predsjednica EFLM Task Group “European Lab Day”: Tara Rolić
Članovi EFLM Radne skupine "Young Scientists": Anamarija Rade, Tara Rolić, Ines Šahinović
Član EFLM Radne skupine "EFLMLabX": Tara Rolić
Predsjednik EFLM Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje:prof.dr.sc. Daria Pašalić
Predsjednica EFLM Radne grupe Registar: dr. sc. Ivana Rako
Član EFLM Radne grupe Harmonizacija cjelokupnog analitičkog procesa: Doc. dr. sc. Lora Dukić
Član EFLM Radne grupe "Umjetna inteligencija": Prof.dr.sc. Željko Debeljak, spec.med.biokemije
Dopisni član IFCC Povjerenstva za harmonizaciju autoimunih testova: dr. sc Ana Kozmar
Dopisni član IFCC Znanstvenog odbora Standardizacija funkcijskih testova štitnjače (IFCC C-STFT): Dr.sc. Valentina Vidranski
Dopisni član IFCC Povjerenstva za dijagnostiku uz bolesnika (IFCC Committee on Point of Care Testing (C-POCT): Dr.sc. Lara Milevoj Kopčinović
Dopisni član EFLM Radne grupe za Poslijeanalitičku fazu (EFLM WG: Postanalytical Phase (WG-POST): doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Dopisni član IFCC Povjerenstva za menadžment (upravljanje) u kliničkom laboratoriju (IFCC EMD Committee on Clinical Laboratory Management (C-CLM)): dr.sc. Ana Bronić  
Dopisni član IFCC Povjerenstva za referentne intervale i granice odlučivanja: doc. dr. sc. Jasna Leniček Krleža
Dopisni član IFCC Povjerenstva za odnose s javnošću (IFCC-Communications and Publications Committee-Public Relations Committee): Tara Rolić
Dopisni član IFCC Radne Grupe ''Young Scientists'' (IFCC Task Force Young Scientists): Tara Rolić

Predstavnici HDMBLM u domaćim znanstveno nastavnim institucijama i Komori
Predstavnik HDMBLM u Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara: doc.dr.sc. Ivana Ćelap
Predstavnik HDMBLM u Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu: doc.dr.sc. Ivana Ćelap


PRIJAŠNJI PREDSJEDNICI HDMBLM

1953-1957 Marijana Fišer-Herman
1957-1958 Davorin Peršić
1958-1961 Milica Perić-Božović
1961-1963 Nevenka Roje
1963-1965 Mirna Mikac-Dević
1965-1967 Neda Longhino
1967-1973 Božidar Štraus
1973-1975 Vera Benić
1975-1977 Ksenija Arko
1977-1980 Đurđa Janković
1980-1981 Ana Zimolo
1981-1984 Krešo Lipovac
1985-1988 Ernest Suchanek
1988-1993 Ana Stavljenić-Rukavina
1993-1997 Dubravka Juretić
1997-1999 Zlata Flegar-Meštrić
1999-2012 Elizabeta Topić
2012-2018 Ana-Maria Šimundić
2018-2022 Daria Pašalić


POČASNI ČLANOVI HDMBLM

Prof.dr. Anton Holasek (Graz, Austrija) – od 25.04.1993.
Prof.dr. Victor Blaton (Brugge, Belgija) – od 25.04.2003.
Prof.dr. Mathias Müller (Beč, Austrija) – od 25.04.2003.
Prof.dr. Gábor L. Kovács (Pečuh, Mađarska) – od 17.05.2007.
Prof.dr. Jocelyn M. B. Hicks (Washington, DC, SAD) – od 14.06.2007.
Prof.dr. Andrea Rita Horvath (Szeget, Mađarska / Sydney, Australija) – od 08.06.2013.
Prof.dr. Simone Zerah (Bagnolet, Francuska) – od 08.06.2013.
Prof.dr. Giuseppe Lippi (Parma, Italija) – od 08.06.2013.

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.