Prošli e-seminari

  Naslov Predavač(i) Datum Vrijeme
  Nedostatci metoda na POCT uređajima kao pomoć u postavljanju kliničke dijagnoze (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Ivana Baršić Lapić, spec. med. biokem. i lab. med 18. svibanj 2022. 18:00-19:00
  Nepoznato o poznatom: metabolizam željeza i hepcidina (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Tara Rolić, spec. med. biokem. i lab. med. 27. travanj 2022. 18:00-19:00
  Laboratorijska dijagnostika NMO spektra poremećaja (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) doc.dr.sc. Željka Vogrinc 29. ožujak 2022. 18:00-19:00
  Sustav upravljanja kvalitetom tijekom pandemije COVID 19-izazovi akreditiranog laboratorija (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Marko Žarak, spec. med. biochem. i lab. med. 15. prosinac 2021. 18:00-19:00
  Metode računalne kemije u biokemijskim istraživanjima (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Tana Tandarić, mag. med. biochem. 07. prosinac 2021. 18:00-19:00
  Medicinska biokemija i laboratorijska dijagnostika iz druge perspektive-uloga u veterini (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) prof. dr. sc. Romana Turk, mag. med. biochem. 06. listopada 2021. 18:00-19:00
  Analiza pleuralnog izljeva sukladno nacionalnim preporukama (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr. sc. Lara Milevoj Kopčinović, spec. med. biokem. i lab. med. 19. lipnja 2021. 10:00-11:00
  Usporedivost mikroskopske diferencijalne krvne slike - Horiba medical QSP software (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Vanja Radišić Biljak, spec.med. biokem. i lab. med. 25. svibnja 2021. 18:00-19:00
  Primjena famakogenomike u personaliziranom liječenju kardiovaskularnih bolesti (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Livija Šimičević 20. svibnja 2021. 18:00-19:00
  Primjena lasera u medicinsko-biokemijskoj dijagnostici (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr. sc. Goran Zgrablić 24.ožujka 2021. 18:00-19:00
  Novosti u molekularnoj dijagnostici kronične limfocitne leukemije (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Margareta Radić Antolic, spec. mag. med. biochem. 2. ožujka 2021. 18:00-19:00
  Next-Generation sequencing u dijagnostici i prevenciji nasljednog raka (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Ivana Rako 25. veljače 2021. 18:00-19:00
  Antikoagulantna terapija u oboljelih od Covid-19 (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.med Nikoline Brkić 18. veljače 2021. 18:00-19:00
  Učinak alkohola na rezultate laboratorijskih pretraga (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) doc.dr.sc. Nora Nikolac Gabaj 10. veljače 2021. 18:00-19:00
  Kalprotektin – hit pretraga ili stvarna potreba (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) mr.sc. Ljiljana Zaninović 27. siječnja 2021. 18:00-19:00
  Dijagnostika KOPB u vrijeme pandemije Covid-19 (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Petra Čičak, dr.med. 11. siječnja 2021. 19:00-20:00
  Od e-uputnice do nalaza – put kroz nove informatičke izazove (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Mirjana Fuček, spec. med. biokem. i lab.med. 17. prosinca 2020. 18:00-19:00
  POCT– dileme i moguća rješenja (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Ivana Baršić Lapić, spec. med. biokem. i lab. med. 11. prosinca 2020. 18:00-19:00
  Cirkulirajuće tumorske stanice, mogućnosti i izazovi (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Ines Fijan, mag. med. biochem. 30. ožujka 2020. 20:00-21:00
  Prošireni novorođenački probir metodom tandemske spektrometrije masa (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Iva Bilandžija Kuš, spec. med. biochem. 05. ožujka 2020. 20:00-21:00
  Direktni oralni antikoagulacijski lijekovi: s laboratorijske točke gledišta (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Sandra Margetić, spec. med. biochem. 06. veljače 2020. 20:00-21:00
  Analitičke karakteristike metoda za određivanje visokoosjetljivih kardijalnih troponina-jesmo li spremni za "0/1h" algoritam za detekciju NSTEMI?! (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Andrea Radeljak, spec. med. biochem. i lab. med. 19. prosinca 2019. 20:00-21:00
  Usporedba kvantitativnih metoda (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Dora Vuljanić, mag. med.biochem. 11. lipnja 2019. 20:00
  Usporedba kvalitativnih metoda (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Dora Vuljanić, mag. med. biochem. 04. lipnja 2019. 20:00-21:00
  Biološka varijabilnost - teorijske osnove (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Vesna Šupak Smolčić, spec. med. biochem. 30. svibnja 2019. 20:00-21:00
  Klinika i laboratorij - idila ili nužan suživot (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) prim. Mladen Širanović, dr. med. 30. travnja 2019. 20:00-21:00
  Laboratorijska dijagnostika autoimunih polineuropatija (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Ana Mlinarić, mag. med. biochem. 28. ožujka 2019. 20:00
  Laboratorijska dijagnostika u veterinarskoj medicini-postoji li veterinarska klinička kemija? (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Blanka Beer Ljubić, mag. med. biochem. 23. siječnja 2019. 20:00
  Protočna citometrija u kliničkoj primjeni-gdje smo dana (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Blaženka Ladika Davidović, mag. mol. bio. 11. prosinca 2018. 20:00
  Alergijska reakcija - od kliničke slike do laboratorijskog nalaza (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Renata Zrinski Topić spec. med. biokemije 28. studeni 2018. 20:00
  Predanalitički čimbenici pri određivanju tumorskih biljega (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Valentina Vidranski mag.med.biochem 9. listopada 2018. 20:00
  Laboratorijska dijagnostika trombofilija (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Sandra Margetić spec.med. biokem  27. lipnja 2018.  20:00-21:00
  Galektin-3 – novi biljeg akutnog i kroničnog zatajenja srca (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Marko Žarak, mag.med.biochem  28. svibnja 2018.  20:00-21:00
  Verifikacija 12 najčešće korištenih urinskih trakica u RH: usporedivost, reproducibilnost i točnost (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Dora Vuljanić, mag.med.biochem  17. travnja 2018.  20:00-21:00
  Dosljednost raspodjele kategorija različitim koncentracijama parametara na urinskim trakama u RH (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Ana Dojder, mag.med.biochem.  28. ožujka 2018.  20:00-21:00
  Prihvaćeni posterski sažeci i izvještaj s 4. EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase, Amsterdam  Ana Milčić, mag.med.biochem., Sanja Kožaj, mag.med.biochem. i Tina Brenčić, mag.med.biochem. 3. svibnja 2017. 20:00-21:00
  Uloga laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i klasifikaciji kronične bubrežne bolesti. (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Vanja Radišić Biljak 28. ožujka 2017. 20:00-21:00
  Nacionalne preporuke za analizu acidobazične ravnoteže. (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Lora Dukić, mag.med.biokemije 24. siječnja 2017. 20:00-21:00
  Funkcionalni testovi u endokrinologiji (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Adriana Bokulić, mag.med.biokemije 8. prosinca 2016. 20:00-21:00
  Blood morphology in the digital area (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) mag. Marie Salin 20. listopada 2016. 20:00-21:00
  Smjernice o kloridima u znoju - osvrt na metodu merkurimetrijske titracije i rezultate ​vanjske kontrole kvalitete (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Merica Aralica, spec.med.biokemije
dr.sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije
13. lipnja 2016. 20:00-21:00
  Prikaz istraživanja EFLM o akreditaciji u Europi s osvrtom na stanje u Hrvatskoj (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) dr.sc. Ines Vukasović, spec.med.biokemije 24. svibnja 2016 20:00-21:00
  CLSI smjernice za određivanje ioniziranog kalcija i naša iskustva (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Antonija Perović, spec.med.biokemije  10. svibnja 2016  20:00-21:00
  NSGC smjernice u prenatalnoj dijagnostici aneuploidija (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Ivana Zec 25. veljače 2016  20:00-21:00
  Nacionalne preporuke za kapilarno uzorkovanje (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Jasna Leniček Krleža 4. studenog 2015.  20:00-21:00
  Upoznajte IFCC skupinu Task Force for Young Scientists; Izvještaj s 21. EuroMedLab kongresa (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Pradeep Kumar Dabla
Lora Dukić
Anja Jokić 
 17. rujna 2015.  20:00-21:00
  Laboratorijska dijagnostika autoimunih bolesti u medicinski-biokemijskim laboratorijima u RH
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Andrea Tešija Kuna 2. lipnja 2015.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.10 Upravljanje laboratorijskim informacijama, norme HRN EN ISO 15189
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Mario Štefanović  29. svibnja 2015.   20:00-21:00
  Osobitosti međulaboratorijske usporedbe
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Tomislav Pavičić  30. travnja 2015.  20:00-21:00
  Prihvaćeni posterski sažeci
Izvještaj s 3rd EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase, 20.-21. ožujka 2015., Porto, Portugal 
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Alen Vrtarić
Adrijana Dorotić
Vanja Radišić Biljak
 15. travnja 2015.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.9. Izdavanje rezultata, norme HRN EN ISO 15189 u laboratorijsku praksu
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Vladimira Rimac   9. ožujka 2015.  20:00-21:00
  CLSI smjernice za evaluaciju linearnosti kvantitativnih mjernih postupaka 
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Lucija Šimetić 19. veljače 2015.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.6 Osiguranje kvalitete postupaka ispitivanja, norme HRN EN ISO 15189 u laboratorijsku praksu 
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Ines Alpeza Viman 22. siječnja 2015.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.5 Postupci ispitivanja, norme HRN EN ISO 15189 u laboratorijsku praksu
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Dragana Šegulja 4. prosinca 2014.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.4 Postupci prije ispitivanja, norme HRN EN ISO 15189 u laboratorijsku praksu 
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Nikolina Puc 25. studenog 2014.  20:00-21:00
  Osiguranje kvalitete rada pretraga uz bolesnika 
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Ivana Baršić 28. listopada 2014.  20:00-21:00
  Anketa o laboratorijskoj dijagnostici acido-bazične ravnoteže u RH
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Lora Dukić 25. rujna 2014.  20:00-21:00
  KDIGO smjernice - novosti u laboratorijskoj dijagnostici kronične bubrežne bolesti
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Vanja Radišić Biljak 16. rujna 2014.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.3 Laboratorijska oprema, norme HRN EN ISO 15189 u laboratorijsku praksu
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Domagoj Marijančević 17. lipnja 2014.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.2 Uvjeti smještaja i okoliša, norme HRN EN ISO 15189 u laboratorijsku praksu
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Tihana Serdar 22. svibnja 2014.  20:00-21:00
  Kapilarni uzorak u svakodnevnom radu laboratorija RH– rezultati anketnog istraživanja
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Jasna Leniček Krleža 29. travnja 2014.  20:00-21:00
  CLSI smjernice za određivanje granice detekcije i granice kvantifikacije (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Ines Šahinović 22. travnja 2014.  20:00-21:00
  Implementacija zahtjeva 5.1 Osoblje, norme HRN EN ISO 15189 u laboratorijsku praksu 
(Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.)
Jelena Vrdoljak Gudasić 25. ožujka 2014.  20:00-21:00
  Snaga studije (Da biste vidjeli poveznicu morate se prijaviti na HDMBLM mrežnu stranicu.) Mladen Petrovečki 25. veljače 2014.  20:00-21:00
  CLSI smjernice za uzorkovanje venske krvi Ivana Ćelap 23. rujna 2013.  20:00-21:00 
  CLSI smjernice za uzorkovanje krvi za određivanje plinova u krvi Lora Dukić 10. rujna 2013.  20:00-21:00
  CLSI smjernice za verifikaciju laboratorijskih metoda Adriana Unić i Lovorka Đerek 25. veljače 2013.  20:00-21:00
  Testiranje povezanosti biomedicinskih pokazatelja Mladen Petrovečki 13. veljače 2013.  20:00-21:00

Pošaljite nam e-mail...

Kontakt

  • +385 (0) 1 48 28 133
  • Boškovićeva 18
    Zagreb
    Hrvatska
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.